Raplamaa kirjarahvas

Valiknimestik hõlmab ilukirjanduse, kirjandusloo ja folkloristikaga tegelenud (tegelevaid) inimesi, kelle elu, tegevus või looming on seotud Raplamaaga. Tegemist on 2000. aastal trükis ilmunud nimestiku „Raplamaa kirjamehi“ täiendatud variandiga, mis sai kokku pandud 2013. aastal. Biograafilistes lühiandmetes on toodud ära seos Rapla maakonnaga.

Nimestikus on esindatud ka Raplamaa tuntumad kodu-uurijad. Valiku tegemisel on eelistatud koduloolasi, kelle tööd on eraldi raamatuna või kogumikus ilmunud. Nimestikku täiendatakse jooksvalt.

A B D E F G H I J K L M N O P R S T U V Õ Ä Ö Ü

A

Aarma, Liivi (10.02.1948) – ajaloolane. Sündis Raikküla vallas, lõpetas 1963 Raikküla 8-kl kooli, 1966 Rapla Keskkooli.

Teinud uurimusi hariduse ja kirjasõna ajaloo ning ajaloolise antropoloogia alalt. Avaldanud arvukalt ajalooalaseid publikatsioone ja raamatuid, sh Raplamaad puudutava „Kuuda seminar 150 : ülevaade ja lühielulood“ (2004). Raamatus „Kullamaa kihelkonna ajaraamat : esmamainimisest 20. sajandini” (2014) kajastatakse maakonna lääneosa (Loodna, Teenuse, Sipa) ajalugu. Uurinud Põhja-Eesti (sh ka tänase Raplamaa piiridesse jäänud kihelkondade) luterlikke kogudusi ning vaimulikkonda – “Põhja-Eesti kogudused ja vaimulikkond 1525-1885” I-II (2005, 2007).

Liivi Aarma teosed e-kataloogis ESTER

 

Adang, Richard – ameeriklasest harrastusluuletaja, tõlkija. Elab Raplas, õpetanud Rapla Ühisgümnaasiumis inglise keelt.

Avaldanud luulekogu „The light in Estonia : poems by Richard Adang = Eesti valgel : Richard Adangi luulet“ (2001)

R. Adangi tööd e-kataloogis ESTER

 

 

 

Aitsam, Mihkel (1877- 1953) – ajakirjanik, kirjanik ja kodu-uurija. Sündis Vigala valla Sääla külas. Õppis Velise kihelkonnakoolis. Elas Vana-Vigalas 1940. aastast.

Tuntumad teosed: „Hiiu lossist Siberisse“ (1937, 2009), Eestimaa kuningas (1939), Hiislari tütar (1940). “1905. a revolutsioon ja selle ohvrid Eestimaal” (2011), “Vigala kihelkonna ajalugu” (2006, toimetanud Viio Aitsam)

Mihkel Aitsami teosed e-kataloogis Ester

 

 

Aitsam, Viio (25.07.1955) – ajakirjanik. Mihkel Aitsami (1877-1953) pojatütar. Elanud Vigalas, Märjamaal, kõige pikemalt Raplas. Aastast 1979 töötas Rapla rajooni ajalehe Ühistöö, hiljem maakonnalehe Nädaline toimetuses. 1998. aastal asus tööle ajakirjanikuna Maalehes, kus 14 aastat toimetas Metsalehte. Toimetab õppelehte “Sinu Mets”.

Olnud mitmete raamatute toimetaja, sh Mihkel Aitsami „ Vigala kihelkonna ajalugu“ (2006). Teksti autor raamatus „Raplamaa väärtuslikud maastikud“ (2006), “Raplamaa – teede ristumise paik” (2016). 2016 ilmus “Putukafriigi päevaraamat : elust aias koos putukatega”.

Viio Aitsami tööd e-kataloogis ESTER

Lisalugemist

Alliksaar, Enno (19.04.1946) – kodu-uurija, omavalitsustegelane. Olnud pikalt tegev Järvakandi vallavolikogus.

Mitmete kodulooliste raamatute autor ja koostaja: „Klaasipealinn Järvakandi : Järvakandi kant“ (2012), „125 aastat Järvakandi klaasitööstust“ (2005) ; „Järvakandi läbi sajandite“ I (2007), II (2011), III (2013), IV (2015); „Vabrikukoolist gümnaasiumiks“ (2009) jt.

Enno Alliksaare teosed e-kataloogis ESTER

Ambur, Paul, a-ni 1936 Hamburg (1904-1974) – kirjastustegelane, eksliibriste koguja. Sündis Järvakandi vallas Kärpla külas, alghariduse sai 1913-19 Järvakandis. 1924-1925 oli õpetaja Kehtna algkoolis.

Avaldas Evald Kindluste nime all romaani „Talvised rändlinnud“ (1931), milles antakse ülevaade tollasest kultuurielust Kehtnas ja eluolust Kalbu algkoolis.Eksliibrise huvist sündis raamat „Eesti kunstipärasest eksliibrisest“ (1958).

Paul Amburi teosed e-kataloogis ESTER

 

Anissimov, Andrei (1943) – Kohilas elav vene keeles kirjutav kirjanik, kelle põnevusromaane on välja antud peamiselt Venemaal.

Eesti keeles avaldatud „Nudistid golfi ei mängi“ (2006)

Andrei Anissimovi teosed e-kataloogis ESTER

 

Archipov, Anne (13.10.1948) – õpetaja. Pärit Kumma külas. Õppinud Valtu koolis. Töötab samas Valtu põhikoolis õpetajana aastast 1967.

Koostanud väljaande „Kumma küla ajaloost, taludest, tänapäevast“ 2006.

Aslett, Elina (1975) – õpetaja, tõlkija. 2007-2012 oli Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis inglise keele õpetaja. Rapla Keeletekooli juhataja

Tõlkinud norra keelest E. Hanseni „Reekviem katkenud reisile“ (1996), rootsi keelest M. Fredrikssoni „Simon ja tammed“ (2001) ning inglise keelest S. Nickersoni “Kuidas jäljetult kaduda, nii et sind kunagi ei leita” (2005).

Elina Asleti tõlked e-kataloogis ESTER

Aulis, Risto (1972) – lõpetas Rapla I Keskkooli 1990.

Avaldanud luulekogu „Kuutõbine „ (1993).

Aunre, Kristjan (1912-1994) – pärit Kuimetsa lähedalt Vaopere külast.

Avaldanud romaani „Võit ja kaotus“ (1971).

B

Beekman, Aimée (1933) – kirjanik. Tema vanaema oli pärit Kasti külast. Sõja ajal viibis sugulaste juures Moodra talus. Tollaseid mälestusi ja rahvajutte kasutas romaani „Kartulikuljused“ (1968) kirjutamisel.

Aimée Beekmani teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

bergmann

Bergmann, Kaie (19.08.1938) – kodu-uurija. Sündis Paldiskis, õppis Räpinas aiandusagranoomiks. Vigalasse asus elama 1969. Vigala kandi tuntud kodu- ja kultuuriloo tundja, põhjalikult uurinud Vigala külade ajalugu.

2016 ilmusid tema jutustustekogumikud „Ära veni, vanaema! : videvikulood” ja “Vesi minu veskile”.

Kaie Bergmanni teosed e-kataloogis ESTER

 

Blume, Christoph (5.08.1625-18.02.1669) – vaimulik kirjanik ja tõlkija. 1652. aastast kuni surmani oli Hageri pastor. 1662 ilmus tema tõlgutuna eesti keeles usuõpik lastele. Hiljem ilmus Leipzigis veel kolm vaimuliku sisuga saksa- ja eestikeelse paralleeltekstiga raamatut.

Bornhöhe, Eduard (17.02.1862-17.11.1923) – kirjanik. Töötas 1886-1887 Kuuda seminaris keele- ja lauluõpetajana. Sel ajal kirjutas reisiloo „Teekond Hommikumaale“.
Eduard Bornhöhe teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

Brandt, Aleksander Eduard (1856-1909) – raamatukaupmees, kirjamees. Sündis Sipas, Friedrich Brandti poeg. Avas Tallinnas esimese ainult eestikeelset kirjandust müüva raamatukaupluse. Koostas usuraamatuid, laulikuid.

Brandt, Friedrich, Priidik Prant(s) (18.10.1830-14.05.1890) – tõlkija-mugandaja, kirjamees, õpetaja. Sündis Sipas, õppis 1844-47 Jädivere seminaris. Oli 21 aastat Sipas koolmeister, vallakirjutaja.

Avaldas 95 raamatut, millest omaette grupi moodustavad ilmalike laulude kogud, lisaks veel röövlilood, jutluseraamatud.

Friedrich Brandti teosed e-kataloogis

Bristol, Piret (18.04.1968) – kirjanik. Lõpetas Rapla Keskkooli 1986, töötas Raplamaa ajalehe Ühistöö toimetuses. 1986-2001 õppis Tartu Ülikoolis eesti kirjandust. Aastail 1996-2007 oli vabakutseline kirjanik. 1993. aastast elanud Tartus ja selle lähistel.

Avaldanud luulet (esimene luulekogu “Murdumismärk” 1999), romaane- “Sajandi öömajad” (2002), “Sõud” (2005), “Maailm, mis on hea. I” (2011), “Maailm, mis on hea. II” (2012) ja jutte.

Piret Bristoli teosed e-kataloogis ESTER

 

Bärg, Jüri (16.07.1940 – 01.12.1999) – vaimulik. Oli Juuru koguduse õpetaja aastail 1988-1999.

2005. aastal avaldati tema jutluste kogumik “Hoida ja harida”.

Artikkel Jüri BärgistEELK Juuru Mihkli Koguduse Lehes

 

 

 

Dorothea (pseud) kodanikunimi Tea Raudsep – õppis Rapla Keskkoolis, hiljem Tallinna Polütehnilises Instituudis. Töötab Kohilas.

Avaldanud luulekogu “Päikesele päitsed” (2017).

 

E

Eesik, Illar (1932-2005) – Sündis Mahtra külas, õppis ja töötas Juurus, hiljem Raplas. Avaldas suguvõsauurimuse “Adra Mihkli sugu” (2002)

Ehavere, Liis –pedagoog. Pärit Raikkülast, lõpetas Raikküla põhikooli.

Teinud ajakirjanduslikku kaastööd Rapla Teatajale, Nädalisele. Tema poolt Rapla Teatajas 2007-2016 kirjutatud persoonilood on avaldatud ka raamatus “Rapla inimesed” (2016). Artikleid on avaldatud vabariiklikus ajakirjanduses, õpikeskkonnas Miksike näidend “Kaasaegne kadriõhtu”. Avaldanud lasteraamatu „Martin ja salalaegas“ (2010)

Liis Ehavere tööd e-kataloogis ESTER

 

Ehin, Andres (13.03.1940-10.12.2011) – kirjanik ja tõlkija. Elas 1974. aastast kuni elu lõpuni Raplas. Rapla valla aukodanikuks nimetati 2009. aastal

Avaldas arvukalt luulekogusid (esimene kogu “Hunditamm” 1968) ja proosaraamatuid. Tõlkis luulet ja proosat inglise, vene, soome, prantsuse, saksa, hispaania, iiri, itaalia, rootsi, sloveeni, türgi ja sölkupi keelest. Kirjutas näidendeid (nt „Volquin Varbola all ehk saatuslik kihlvedu”, etendati Varbola linnuses suvelavastusena 2007).

Andres Ehini teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

Ehin, Eliisa (30.08.1981) – keraamik. Sündis Raplas. Andres Ehini ja Ly Seppeli tütar. Lõpetas Rapla Ühisgümnaasiumi 1997.

Tema luulet on avaldatud Ehinite pere kolmekeelses kogumikus „Tandem Neljale = Tandem for Four = Teaindim Ceathrair“ (2012).

 

 

Ehin, Kristiina (18.07.1977) – kirjanik. Sündis Raplas. Andres Ehini ja Ly Seppeli tütar. Lõpetas Rapla I Keskkooli 1995.

Avaldanud luule- ja proosaraamatuid. Raamatus „Paleontoloogi päevaraamat“ (2013) meenutab oma lapsepõlve- ja kooliaastaid Raplas. Koos Raplast pärit Kristi Jõestega avaldanud raamatu “Kirjatud teekond” (2012). Tõlkinud ilukirjandust inglise keelest.

Kristiina Ehini teosed e-kataloogis

 

 

Ehin, Ly vt. Seppel, Ly

Ehin, Piret (25.04.1976) – politoloog. Sündis Raplas. Andres Ehini ja Ly Seppeli tütar. Lõpetas 1994 Rapla I Keskkooli.

Tõlkinud inglise keelest M. Shostak „Nisa : kungi naise jutustus oma elust“ (1997), K. Follett „ Nõelasilm „ (1994).

Piret Ehini teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

Eisen, Matthias Johann (28.09.1857-6.08.1934) – folklorist, luuletaja, tõlkija, vaimulik. Sündis koolmeistri pojana Vigala kihelkonnas Oese külas.

Oli viljakas literaat, välja antud raamatute arv ületab 200. Teenekas rahvaluule koguja ja publitseerija.

Eiseni teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

 

Ellermaa, Martin vt. Vabat, Martin

 

Endre, Sirje (22.02.1945) – ajakirjanik, ettevõtja, kirjastaja. Sündinud Juuru vallas, 1963 lõpetas Juuru Keskkooli. Elab Juuru valla Sadala külas.

Kirjastuse SE&JS asutaja ja omanik. On paljude kirjastuses ilmunud raamatute koostaja või toimetaja.

Sirje Endre tööd e-kataloogis ESTER

 

 

Ermann, Endel (1936-2006) – harrastusluuletaja. Sündis Märjamaa vallas Tolli külas. Lõpetas Märjamaa töölisnoorte keskkooli. Avaldanud luuleraamatu „Värssides läbi Vene kroonu“ (2004)

Ermann, Jaanus (1961) – harrastuskunstnik ja -luuletaja. Endel Ermanni poeg. Elab Märjamaa vallas.

Avaldanud pseudonüümi Yann all haikudekogud: „Mõõgana hele“ (2008), „Nõtkuva põlvi“ (2012).

 

 

Esko, Enn (9.11.1933-24.12.2015) – ajakirjanik. Lõpetas Kohila 7-klassilise kooli 1948. Hiljem tegutses Põlvamaal: oli 1971-1987 Põlva ajalehe Koit peatoimetaja. Koostas turismiteatmikke ja koduloolisi väljaandeid Põlva- ning Võrumaast.

Luulekogud “Minu laulud” (2000), “Minu laulud 2.” (2005).

Enn Esko teosed e-kataloogis ESTER

 

 

F

Feldschmidt, Uno (7.08.1941) – vandeadvokaat. Sündis Kädva külas Kalmete talus. 1948-51 õppis Kädva koolis. Avaldanud koduloolise raamatu „Kädva küla lugu“ (2006).

Feldschmidti teosed e-kataloogis ESTER

 

 

G

German, Maret vt. Lind, Tuule

Gildenmann, Berend (15.10.1822-20.04.1884) – kirjamees ja õpetaja. Sündis Vana-Vigalas, töötas 1840-44 õpetajana Oese koolis, Jädivere seminari juhatajana 1845-50.

Koostas esimese mahukama eesti luule antoloogia “Lillekessed ehk …” (1852), avaldas esimese eestikeelse geograafiaõpiku “Mailma made öppetus” (1849). Vahendas ka seiklusliku sisuga rahvajutte.

Berend Gildenmanni teosed e-kataloogis Ester

Grenzen, Heidi – tõlkija. Õppinud Kohila Gümnaasiumis. Töötab Tohisoo Koolituskeskuses itaalia keele õpetajana.

Tõlkinud itaalia keelest Paolo Nori „Tuubat ei ole“ (2012).

Heidi Grenzeni tööd e-kataloogis ESTER

 

 

Grigorjev, Robert vt. Pajumägi, Robert

Gross, Hans (1858-1930) – taluperemees. 1880ndatest Käru omavalitsustegelane.

Raamatus „Suureaua talu algus ja lõpp“ (1993) on kõrvuti talu looga ka meenutused valla valitsemisest. Teise osa, mis käsitleb küüditatute elu Siberis, on kirjutanud pojatütar Alli Järvik.

 

H

Haljamaa, Ants (1941) – tõlkija, toimetaja. Sündis Keavas.

Tõlkinud ilukirjandust soome keelest (peamiselt Antti Tuuri teoseid).

Ants Haljamaa tööd e-kataloogis

 

 

 

Heinsoo, Enn (5.11.1955) – kodu-uurija, muuseumitöötaja, vaimulik. Lõpetas Järvakandi Keskkooli 1974. Elab Järvakandis. Järvakandi klaasimuuseumi rajaja ning esimene juhataja.

Koostanud kogumikud „ Klaas ja Järvakandi“ (2005); „Raplamaa kodu-uurijate päev Järvakandis 09.11.2001“ (2001)

Henn Heinsoo tööd e-kataloogis ESTER

 

Hindremäe, Aare (15.10.1963) – kodu-uurija, külaliikumise edendaja, talupidaja. Elab Inglistel.

Raamatu „Lau küla lugu” (2014) väljaandmise initsiaator ning kaasautor. Raplamaa sündmuste videokroonikate väljaandja.

 

 

 

 

Hinrikus, Rutt, a-ni 1971 Põld (7.05.1946) – kirjandusteadlane ja kriitik. Sündis Vigalas pastori tütrena.

Uurinud väliseesti proosakirjandust.

Rutt Hinrikuse tööd e-kataloogis ESTER

Idvand, Kalju (31.10.1956) – arhiivi- ja muuseumitöötaja. Elab Eidaperes.

Lõpetas 1975 Pärnu-Jaagupi Keskkooli, õppis arhiivindust Moskva Riiklikus Ajaloo-Arhiivinduse Instituudis, kultuurilugu EELK Usuteaduste Instituudis. 1983-2003 oli Pärnu Maa-arhiivi juhataja, 2004-2009 Harju Maa-arhiivi Märjamaa filiaali juhataja. Alates 2010. aastast Sillaotsa Talumuuseumi juhataja.

Raamatu „Pärnu lühiajalugu” (2003) üks koostajatest. Tema artikleid on ilmunud Eesti Kodu-uurimise Seltsi väljaannetes. On olnud ajakirja Tuna toimetuse liige.

Kalju Idvandi tööd e-kataloogis ESTER

 

Ira, Silvi – elab Alus. Koos Lehte Lengiga avaldanud raamatud „Mida jutustab aegade aeg“ I (2001), „Looja lastes ja kõiksuses: mõttekilde laste joonistustelt“ (2006).

 

Silvi Ira teosed e-kataloogis ESTER

 

 

J

Jaaks, Piret (1980) – ajakirjanik. Sündis Kohilas, lõpetas 1998 Kohila Gümnaasiumi.

Avaldanud lühijutte kogumikes: „Nuga“ (Urdu 3, Tallinn, 2001), – „Lihalik“ (Emajõe kondor, 2002), – „Väike pornoraamat“ („Väike pornoraamat“, 2007) – „Puhtad pinnad“ (Tule, ma jutustan sulle loo, Tartu, Petrone Print, 2008). Kirjutanud näidendeid.

Lisa: http://drakadeemia.eu/?page_id=388

 

 

Jaaniste, Ene (1.04.1962) – töötanud Varbola koolis õpetajana. Elab Vaimõisas.

Avaldanud noorsooromaani „Elu on ilus“ (2009, Eesti Lastekirjanduse Keskuse ja kirjastuse Tänapäev noorsooromaanivõistlusel äramärgitud töö)

 

Jõgisalu, Harri (24.08.1922 – 18.09.2014) – kirjanik ja pedagoog. Töötas 1947-1978 Märjamaa Keskkoolis. Elas Märjamaal. Märjamaa valla aukodanik.

Avaldas hulgaliselt lasteraamatuid nt “Käopoja tänu” (1967), “Sass ja Jass (1968) ; mälestusteraamatud:”Valel poolel. Mälestuspilte Parahhino sõjavangilaagrist” (1998), „”Grand Marinast” Kadriorgu.” (2007), „Mälestused. II, Märjamaalt Tallinna ja kaugemale“ (2011). Koos Uno Kiisma, Jüri Kusmini ja Lembit Tihkaniga pani kokku koduloolise „Mu kodune Eestimaa: Läänemaa radadel“ (2009).

Harri Jõgisalu teosed e-kataloogis ESTER

 

Jõulu, Kaleph (15.11.1927 – 22.01.2014) – õpetaja, kodu-uurija, rahvapärimuse koguja. Sündis Raplas. Õppis 1936-47 Rapla Keskkoolis, 1947-49 töötas samas koolis ka õpetajana, 1949-51 oli õpetaja Kaiu koolis.

Oli aktiivne Eesti Rahva Muuseumi kirjasaatja. Avaldas arvukalt haridusteemalisi ning koduloolisi artikleid ajakirjanduses.

Varem ajakirjanduses ilmunud pikem artikkel„Kas sa Hans Tiismanni tunned?“ on avaldatud kogumikus „Rännud Raplamaa minevikku“ (2006). Koostas raamatu “Maailma 33333 rahvatarkust : (põhiliselt vanasõnad)” (2013).

 

 

Jäe, Aimar (1977) – harrastusluuletaja. Sündis Raplas. Õppis Kehtna tehnikumis. Avaldanud luulekogu „Ma ootan tuult“ (1998).

 

Jänes, Harri (4.11.1925 – 18.03.2011) – arstiteaduse populariseerija. Lõpetas Rapla Keskkooli 1945.

Andnud välja noortele ja täiskasvanuile suunatud hügieeniteemalisi raamatuid – “Hambaharja lugu”, “Poiss ja tüdruk”, „Hommikust hommikuni“ jt.

Harri Jänese teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

Jürison, Jüri (28.06 1832-10.11.1899) – publitsist. Sündis Haimre vallas.

Reisikirjeldus „Eestimehhe teekond ümber mailma „Askoldi“ laewa peal“(1867-1869, uustrükk 1975) oli esimene eesti algupärane reisikiri.

K

Kaalep, Tiina (6.02.1964) – ajakirjanik, meediajuht. Sündis Vana-Vigalas õpetajate peres. Õppis Peru ja Kivi-Vigala 8-kl. koolis.

Marta Karu nime all avaldanud romaani „Umbes ülehomme“ (2008).

Tiina Kaalepi tööd e-kataloogis ESTER

 

Kalda, Madde (23.08.1903 – 6.04.1984) – prosaist. Sündis Hageri valla Põikma külas. Õppis Hageri vallakoolis ja Hageri Haridusseltsi koolis, mille lõpetas 1917. Töötas Kernu, Vao ja Kohila vallavalitsuses sekretäri abina, seejärel koduperenaine Väike-Maarjas, kus ka suri.

1978. aasta romaanivõistlusel märgiti ära tema käsikiri „Vigalast Siberimaale“, mis lühendatult ilmus raamatuna pealkirjaga „Seitse tähte taeva Sõelas“ (1981). Perekonnapärimusele rajaneva jutustuse tegevuskohtadeks on Velise, Päärdu, Konuvere, Hageri (keskmes Parkhofi väikemõis).

 

Kangur, Marje (1943-2005) – elas ja töötas Märjamaal.

Avaldas luulekogu „Tuulekandle helinad“ (2002).

 

Kannike, Kristjan (27.10.1978) – füüsik. Lõpetas Kohila Gümnaasiumi 1996.

Tõlkinud inglise keelest ilu- ja teaduskirjandust.

Kristjan Kannikese tööd e-kataloogis ESTER

Lisainfot

 

Karu, Marta vt. Kaalep, Tiina

Kasepalu, Alfred (21. III 1927 Koluvere vald) – põllumajandusteadlane ja kodu-uurija.

Õppis Leevre ja Maidla algkoolis, Soonistes lõpetas 7. klassi. Uuris kolhooside, sovhooside tekkimist, liitmisi ja nimemuutusi. “Rapla rajooni kolhoosid ja sovhoosid aastail 1944-1976” on avaldatud väljaandes „Perfokaarte Rapla rajooni ajaloost ja loodusest” (1976). Artikkel „Tootmisvormide muutumisest Raplamaa põllumajanduses” ilmus raamatus „Uusküla elu. 1409-2009” (2009).

Alfred Kasepalu teosed e-kataloogis ESTER

 

Kask, Kalev (14.02.1989) – ajaloolane. Pärit Juurust. Õppis Juuru Gümnaasiumis.

Koostanud koduloolise väljaande „Karitsa küla ja mõisa lugu“ (2011). Raamatu „Lau küla lood” (2014) toimetaja ning kaasautor. Ants Kruusimägi raamatu “Juuru kihelkond. Juuru külanõukogu” (2015) toimetaja.

Kalev Kase teosed e-kataloogis ESTER

Kensap, Ene vt. Midell, Colleen

Kiili, Jaanus (31.05.1958) – loodusteadlane. Vaimõisa mõisa omanik.

Koostas väljaande „Raplamaa mõisaretked : kolm retke ajaloo- ja kultuurihuvilisele“ (2008, 2. täiend. tr. 2012). Aastast 2011 koguteose “Raplamaa” toimetuse kolleegiumi esimees. “Raplamaa: Loodus, aeg, inimene” 1. köite (2014) koostaja ning peatoimetaja. Raamatu “Märjamaa 650 : kogumik Märjamaa piirkonna ajaloost”(2014) toimetaja ja üks autoritest. Koostanud ja toimetanud õppematerjale.

Jaanus Kiili teosed e-kataloogis ESTER

 

Kiisküla, Irja (1972 ) – arst, tõlkija. Sündis Raplas, lõpetas Rapla I Keskkooli 1990.

Tõlkinud rootsi keelest ilu- ja teabekirjandust.

Irja Kiisküla tõlked e-kataloogis ESTER

 

Kippar, Pille (24. X 1935) – rahvaluuleteadlane. Õppis 1943-45 Laukna algkoolis.

Uurinud läänemeresoome rahvaste loomamuinasjutte, koostanud muinasjutukogumikke.

Pille Kippari tööd e-kataloogis ESTER

Kivistik, Mario (15.06.1955) – kirjanik, tõlkija, kirjastaja. Töötas 1978-80 õpetajana Rapla keskkoolis.

Avaldanud luulekogusid, lasteraamatuid, tõlkinud ulmeraamatuid. Ulmeajakirja „Mardus“ toimetaja.

Mario Kivistiku tööd e-kataloogis ESTER

 

knaps0003Knaps, Udo (1934) – elab aastast 1965 Märjamaal.

Avaldanud mälestusteraamatud „Siin ja Siberis“ (1999), “Siin, seal ja Siberis” (2015) ning Märjamaa autospordi ajalugu käsitleva „Edukad stardid“ (2006).

Knapsi teosed e-kataloogis ESTER

Artikkel Raplamaa Sõnumites 26.06.2015: “Udo Knapsi kolm elulugu on kaante vahele jõudnud”

 

Korsen, Kaarel (28.12.1906-13.03.1980) – kirjanik ja õpetaja. Töötas 1931-34 Raikküla lastekodus õpetajana, 1934-35 Ohekatku algkooli juhatajana.

Kirjutanud näidendeid, laulutekste, kuuldemänge stsenaariume. Tõlkinud lastekirjandust.

Kaarel Korseni teosed e-kataloogis ESTER

Kotzebue, August Friedrich Ferdinand von (3.05.1761-23.03.1819)- saksa kirjanik ja teatritegelane.

Oma naisele kuuluvas Järlepa mõisas sai tuntuks teatritegemisega, lavastades enda loodud draamateoseid. Aastail 1807-1813 elas Vardi mõisas. Kirjutas üle 200 näidendi, ka romaane, luuletusi.

Kotzebue teosed e-kataloogis ESTER

 

Kreutzwald, Friedrich Reinhold (26.12.1803-25.08.1882) – kirjanik, rahvaluuletöötleja.

Aastail 1818-24 viibis Hageri kihelkonnas Ohulepa mõisas, kus aidamehena töötas tema isa. Ohulepas hakkas ka esimesi rahvalaule kirja panema.

Artikkel “Kreutzwald Ohulepas” ajalehes Raplamaa Sõnumid (2016) 4. mai

Kreutzwaldi teosed e-kataloogis ESTER

 

Kriisa, Kristel (1982) – sündinud ja kasvanud Varbolas, õppinud Varbola koolis ja Märjamaa gümnaasiumis, mille lõpetas aastal 2000.

Avaldanud noorsooromaanid “Neetud”(2010), „Piinatud hinged“ (2012)

Kristel Kriisa teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Kruusimägi, Ants (17.04.1909-17.08.1987) – õpetaja, kodu-uurija. Sündis Lihulas.1930 lõpetas Läänemaa Õpetajate Seminari.Töötas õpetajana Kuimetsas, Järvakandis, kõige pikemalt, 1946-1969 Juurus. Osales aktiivselt kultuurielus, tema poolt Juuru kooli juurde asutatud ajaloonurk kasvas üle Mahtra talurahvamuuseumiks.

Avaldanud koduloolisi artikleid ajakirjanduses ja raamatud „Mahtra radadel“ (1972), “Siin- ja sealpool maanteed: Rapla rajoon“ (1974, koos A. Paidlaga), „Mahtra“ (1979). Aastail 1979-1982 tehtud kodukoha uurimus “Juuru kihelkond. Juuru külanõukogu” ilmus trükis 2015.

Ants Kruusimägi teosed e-kataloogis ESTER

 

Kukk, Jaak (23.11.1984)– sündinud ja kasvanud üles Kivi-Vigalas, lõpetanud Kivi-Vigala Põhikooli ja Vana-Vigala Tehnikakooli.

Avaldanud romaani „Vabamüürlaste aarded Vigalas“ (2012), lasteraamatu “Rebasesaare indiaanlased (2014).

Jaak Kuke teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

Kulagina, Ester (9.10.1930) – õpetaja, kodu-uurija. Töötas 1957-89 Kodila koolis ajalooõpetajana, juhendas õpilaste kodu-uurimistöid.

Koostanud koduloolised väljaanded: „Rapla kirik ja kogudus“ (1991), „Rapla I Keskkool“ (1995), „Läbi aegade ja inimeste : Kodila külade aja- ja kultuuriloost“ (2001), „Kodupaiga lood“ (2003), „Aastaringid : Rapla Ühisgümnaasium“ (2005), „Läbi aegade ja inimeste. 2. : Mõtteretked Muinas-Varbolast kaasaja Rapla maile“ (2011).

Ester Kulagina teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Kull, Avo (31.07.1945) – ettevõtja. Elab Raplas.

Avaldanud romaanid „Haigla“ (2010), „Kaubamaja“ (2011), „Vabrik“ (2012), “Reporter” (2013), “Ausammas” (2014).

Avo Kulli teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

Kusmin, Jürgen (10.08.1980) – metsakasvatuse magister. Sündinud Velisel Käriselja külas Uduna talus. Jüri Kusmini poeg.

Olnud mitmete pärandkultuuri käsitlevate raamatute kaasautoriks – „Raplamaa pärandkultuurist“ (2007), „Pärandkultuur- loodus ja inimene“ (2011) jt. Koostanud Valgu kooli ajalugu tutvustava „Valgu valgus valgustab“ (2012). Raamatu “Märjamaa 650 : kogumik Märjamaa piirkonna ajaloost” toimetaja ja üks autoritest (2014).

Jürgen Kusmini teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Kusmin, Jüri (20.10.1946) – muuseumitöötaja. Sündis Velisel Käriselja külas Uduna talus.Töötanud pikka aega Sillaotsa Talumuuseumi juhatajana, hiljem varahoidjana.

Koostanud väljaanded „Iga jalg jätab jälje : veerandsada aastat Sillaotsa Talumuuseumi“ (2007), „Mu kodune Eestimaa: Läänemaa radadel“ (2009).

Jüri Kusmini tööd e-kataloogis ESTER

 

 

Kuusing, Taivo (19.04.1940) – ettevõtja. Sündinud Harju-Madisel, 1956. aastast elab Raplas. Õppinud Rapla Keskkoolis.

Avaldanud autobiograafia „70 aastat minu eluteest“ (2010),milles annab muuhulgas põhjaliku ülevaate ka Rapla transpordiettevõtte AS RMW loomisest ja käekäigust.

 

 

 

Kõrtsini, Leini – lõpetas Valtu põhikooli 1997 ja Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi aastal 2000. Töötab Rocca al Mare Kooli raamatukogu juhatajana.

Avaldanud lasteraamatu “Neljanda korruse kangelane” (2014).

 

 

 

Körber, Carl (4.06.1802-4.05.1883) – baltisaksa vaimulik kirjamees. Aastast 1836 oli Kärus abipastor, 1841-59 pastor.

Avaldas vaimulikku lektüüri, valme, sõnastikke, kooliraamatuid.

Carl Körberi teosed e-kataloogis ESTER

 

Künnapas, Heli (10.03.1982) – sündis Halinga vallas. Elab Vigala valla Jädivere külas.

Avaldanud noorsooromaani „Lõpupidu“ (2011), romaani „Homme on ka päev“ (2013). “Minu ilus elu maal” (2015) – lisalugemist blogist.

Heli Künnapase teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

L

Laanvee, Ervin (07.04.1962)- õpetaja, koolitaja. Töötanud Valtu koolis õpetajana 1984, 1986 – 1993. Elanud Kaereperes.

Avaldanud luulekogu „Jaa. Mina olen“ (1994)

Ervin Laanvee teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Laars, Helmi (1928-1996) – kodu-uurija, õpetaja. Sündis Rapla vallas Ridakülas. Elas pikka aega Mahtra külas.

Uurimuse „Mahtra küla 1930-1995“ eest sai Eesti presidendi preemia. Kodulooline töö on avaldatud kogumikus „Mahtra küla“ (1998)

 

 

 

 

Laidsaar, Eerik, kod-nimi Johannes Pillikse (26.10.1906-22.04.1962) – näitekirjanik, prosaist.

1930ndatel tegutses Kohila spordiseltsis Püsivus sportlase ja treenerina. 1944 emigreerus Saksamaale, hiljem Austraaliasse. Eerik Laidsaare teosed e-kataloogis ESTER

 

Langemets, Andres (9.03.1949) – toimetaja, luuletaja, kriitik. Lapsepõlvekodu oli Lipal. 1955-63 õppis Raikküla 8-kl koolis.

Avaldanud luulekogusid, arvustusi, artiklikogumikke. Tema lapsepõlvemälestusi Raikkülast saab lugeda Ilmar Palli raamatus „Kodukohalood : rännakud Eesti kultuuriinimeste lapsepõlve” (2013).

Andres Langemetsa teosed e-kataloogis ESTER

 

Laos, Ester (3.08.1931) – õpetaja, sotsiaaltöötaja. Töötas pikka aega emakeele õpetajana Kohila Keskkoolis.

Avaldanud romaani „Õhtuks koju“ (1994), kuuldemängu „Ma armastan sind, pisike“, koos Merle Karusooga näidend „Haigete laste vanemad“ (1988)

Ester Laose teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

DSC_0537Laos, Mati (18.03.1955) – publitsist, ajakirjanik, dokumentalist. Töötas aastail 1977-1982 Kehtna põhikoolis eesti keele ja kirjanduse ning kunstiõpetajana. Ajalehe Ühistöö toimetuses 1980 september – 1983. Aastail 1983 – 1988 ajalehes Noorte Hääl, 1988 – 1991 Mainoris. Olnud peatoimetaja, toimetaja erinevates ajakirjandusväljaannetes (Rahva Leht, Nelli Teataja, Autoleht, Ehitaja, Diivan, Kodumaja jt)

On autoriks/koostajaks mitmele majandustegelasi ja kergetööstust käsitlevale raamatule. Teinud dokumentaalfilme autoajaloost. 2015 ilmus temalt dokumentaalne romaan “Punane Mata Hari”.

Mati Laose teosed e-kataloogis ESTER

 

Lattik, Margus vt. Mathura

 

Lattu, Eero – insener. Pärit Märjamaa vallast, lõpetas 1974. Märjamaa Keskkooli.

Avaldanud ajaloolise ulmeromaani „Kaitstud Eesti” (2014).

Eero Lattu teosed e-kataloogis Ester

 

Laurimaa, Tiiu (10.02.1946) – tantsujuht, õpetaja. Töötanud õpetajana Rapla Keskkoolis, Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis. Elab Raplas.

Koostanud kogumikud „Linda Raus 100“ (2009) ja “Maa sool : nõukogudeaegsest koolielust Raplamaal” (2014).

Tiiu Laurimaa teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Lauter, Ants (5.07.1894-30.10.1973) – näitleja, teatrikirjanik. Sündis Velise vallas, 1905-1908 õppis Järvakandi ministeeriumikoolis.

Kirjutas näidendeid, teatriteemalisi artikleid. Postuumselt on avaldatud tema artiklikogumik „Käidud teedelt“ (1979, 1982).

Ants Lauteri tööd e-kataloogis ESTER

 

 

 

Lehiste, Harri (14.10.1931-19.06.1984), ajakirjanik, föletonist. Töötas 1957-58 ajalehe Ühistöö toimetuses.

Avaldanud följetoni- ja vestekogumikke.

Harri Lehiste teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

Lenk, Lehte – avaldanud „Mida jutustab aegade aeg“ I (2001), „Looja lastes ja kõiksuses: mõttekilde laste joonistustelt“ (2006) koos Silvi Iraga. “Ajatu puudutus sümbolites” (2009), “Ajaratas : kristallid õhus” (2013)

Lehte Lengi teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

Lepp, Marta Sophia, a-st 1927 Maarda Utuste (12.11.1883-11.11.1940) – publitsist. Sündis Vardi (Varbola) vallas. Kasutas pseudonüümi Sophia Vardi.

Avaldanud vesteid, arvustusi, luuletusi, mälestuskirjutisi.

Teosed e-kataloogis Ester

 

 

 

Liiv, Joosep (4.05.1870-24.02.1957) – vaimulik. Töötas 1907-1941 Rapla koguduse õpetajana.

Valmistas ette Uue Testamendi tõlke, tegi kirikulaulude tekste. Avaldas raamatu „Rapla kogudus 1907-1932“ (1932).

Joosep Liivi teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Liiv, Juhan (30.04.1864-18.12.1913) – kirjanik. Elas 1911. aastal lühiajaliselt Raplas lellepoja Joosep Liivi juures.

Juhan Liivi teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

 

Lind, Tuule, kodanikunimi Maret German (1960) – pärit Sipast, lõpetas 1978 Märjamaa keskkooli, elab Sipas ja töötab Märjamaal.

Ilmunud romaanid: „Pööratud kuu“ (2008, Kirjastuse Tänapäev romaanivõistlusel äramärgitud töö), „Päev algab öösel“ (2010), „ Vale tõde“ (2011), „Eeljapäev“ (2012)

Teosed e-kataloogus ESTER

 

 

 

Linde, Bernhard (4.04.1886-23.08.1954) – kirjastustegelane, prosaist, tõlkija. Sündis Järvakandi valla Laeste külas. 1894 alustas kooliteed Lelle saksakeelses algkoolis, jätkas Järvakandi ministeeriumikoolis. Pärast õpinguid ja tööaastaid Tartus ja Tallinnas elas Linde oma isatalus Purkus veel 1941-44.

Kirjanduslikku tegevust alustas 1905, kasutanud pseudonüümi Pärt Pärn. Avaldanud essee- ja novellikogumikke, kirjandusloolisi ja reisiraamatuid.

Bernhard Linde teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Linder, Helju (16.02.1931- 09.12.2011) – genealoog ja koduloolane. Pärit Kaiu vallast, õppis Kaiu algkoolis.

Koostanud uurimuse “Kaiu talud ja saunad” (2007).

 

 

 

 

Linnus,  a-ni 1960 Loonet, Laine, (15.11.1930-12.03.2004) – kodu-uurija, ajaloolane. Sündis Lohu külas. 1956 lõpetas Tallinna Pedagogilise Instituudi ajaloo õpetaja kutsega. Eesti Noorte Turismimaja asutamise initsiaator. Kodu-uurimise süsteemi looja Eesti koolides.

Koostas koduloolised raamatud „Meenutusi Rabivere algkoolist“ (1995), „Mälivere küla lugu“ (1997), „Lohu asundusküla“ (1999), „Röa küla Raplamaal” (2002).

Laine Linnuse teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Loit, Einar (16.04.1934-14.07.2008) – suguvõsauurija. Sündis Kohila vallas Seli külas Sõlveti talus. Õppis Hagudi Mittetäielikus Keskkoolis 4.-7. kl.

Genealoogiaseltsi auliige. Emapoolse Starkopfide hõimu 4 köitelise meetrikaraamatu koostaja. Isapoolsete esivanemate meetrikaraamatu „Lillback“ koostaja. Avaldanud „Mälestusi oma elust, lähikondlastest, järglastest ja esivanematest“ (2001).

Looring, Aleksander (28.04.1910-27.04.1942) – ajaloolane, jurist, õppejõud. Sündinud Velise valla Uhja külas Kivi talus. Õppinud 1919-26 Velise Algkoolis.

Jüri Vilmsi ja 1905. aasta sündmuste uurija. Aleksander Looring on Jaan Krossi romaani “Tabamatus: Jüri Vilmsi romaan” (Kupar, 1993) peategelane, Vilmsi-uurija, kes jutustab oma armastatud naisele Jüri Vilmsi elukäiku. Toimetanud„Punased aastad Läänemaal. I vihk“ (1933), „Velise algkool : 1839-1884-1934 : jooni ajaloost ja mälestusi“ (1934). „Vigala õigus 1789. a. (1940).

Aleksander Looringu teosed e-kataloogis ESTER

Lõhkivi, Endla (17.02.1962) – teadusfilosoof, tõlkija. Õppis Hageri algkoolis 1969-1972,  Kohila Keskkoolis 1972- 1980.

Tõlkinud rootsi keelest muuhulgas Sören Olssoni ja Anders Jacobssoni lasteraamatusarja „Berti päevikud“ (eesti keeles ilmunud 1997-2008).

Endla Lõhkivi tööd e-kataloogis ESTER

 

 

M

Maalinn, Naima – õpetaja, kodu-uurija. Töötanud pedagoogina Päärdu koolis ja Kivi-Vigala põhikoolis. Vigala valla aukodanik.

Avaldanud kodulooväljaande “Päärdu küla ajaloost” (2007). Velise Kultuuri ja Hariduse Seltsi Toimetistes nr. 6 ilmus “Uhja küla ajaloost” (2014).

Naima Maalinna tööd e-kataloogis ESTER

Malm, Carl Eduard (22.02.1837-14.01.1901) – vaimulik, luuletõlkija. Oli 1864-1901 Rapla pastor. Maetud Rapla kalmistule.

On tuntud laulu „Kask“ („Üks kask meil kasvas õues“) vahendajana eesti keelde. Vahendas ka vene ja saksa luuleklassikuid eesti keelde. Raamat „Rapla kirik Harjumaal“ (1868) sisaldab materjali Rapla kihelkonna mineviku kohta.

C. E. Malmi teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Maltsar, Endel (23.02.1931-15.01.2010) – Elanud Kaereperes.

Koostanud väljaande „Valtu kolhoos“ (1989).

Maran, Iko (11.03.1915-12.11.1999) – laste- ja draamakirjanik, tõlkija. 1923-26 õppis Härgla algkoolis.

Kirjanuslikku tegevust alustas koos Bernhard Lüllega Lall Kahase varjunime all. Alates 1964. aastast on ilmunud raamatud Iko Marani nime all.

Iko Marani teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Masing, Uku, a-ni 1937 Hugo Albert (11.08.1909-25.04.1985) – teoloog, kirjanik, tõlkija, filosoof. Sündis Raikküla vallas Lipa külas. 1917-21 õppis Raikküla algkoolis. Hilisem elu ja tegevus seotud põhiliselt Tartuga.

Teinud tõlkeid umbes 20 keelest. Avaldanud, koostanud luulekogusid (esimene ilmus 1935). Suur osa Masingu loomingust jäi nõukogude perioodil käsikirja. 1991 asutatud Uku Masingu Kolleegiumi eesmärgiks sai tema pärandi kogumine ja väljaandmine

Uku Masingu teosed e-kataloogis ESTER

 

Mathura, kodanikunimi Margus Lattik (1973) – luuletaja, tõlkija, kirjastaja oma kirjastuses Allikaäärne. Elab Lelles.

Avaldanud luulekogusid, reisiraamatu „Guatemala, maa hing“ (2009), teinud arvukalt tõlkeid inglise ja hindi keelest.

Margus Lattiku teosed ja tõlked e-kataloogis

Luulekogus “Sõstrahelmed” (2013) on illustratsiooniks fotod Rapla klaasikunstniku Kairi Orgusaare klaashelmestest, mille valmimisel olid inspiratsiooniks Mathura luuletused. Raplamaa Sõnumites 16.10.2013 ilmunud artikkel luulekogu “Sõstrahelmed” esitlusest

 

Matt, Pille (1968) – elab Inglistel. Töötanud lasteaiaõpetajana Ingliste lasteaed-algkoolis, hiljem raamatukoguhoidjana Ingliste raamatukogus.

Avaldanud lasteraamatu “Nukupiiga Saara Kai” (2014).

 

 

meelrRaul Meel (2.03.1941), graafik, maali- ja installatsioonikunstnik, luuletaja-konkretist.
Sündis Raikküla valla Jalase külas. Lõpetas 1959 Rapla Keskkooli. Õppis 1959—1964 Tallinna Tehnikaülikoolis (TPI) elektriinseneriks. Kunstnikuna iseõppinu. Eesti kunstnikest ühe esimesena hakkas looma pikki süsteemseid teosejadasid. Liitus 1968. aastal rahvusvahelise konkreetse luule suunaga.

Avaldanud muuhulgas raamatud „Hobu ohkas tuulesse“, „Kana lendab“ ja „Kirjad lindudelt“, autobiograafilise „Meel: minevikukonspekt“.

Raul Meele tööd e-kataloogis ESTER

 

Mei, Ludvig – Avaldanud tõsielusugemetega jutustuse „Tagaaetav“ (1986), milles kirjeldatakse Velise valla talupoegade võitlust 1905-1907. Jutustuse peategelasteks on Jüri Laube ja Georg Lurich.

 

Meldre, Tõnu (1964) – elab Raplas, elanud ka Kaereperes.

Koos Ülo Roosnurmega autoriks Kose vallas asuva Karla küla ajalugu käsitlevale kogumikule „Karla küla läbi sajandite“ (2011).

 

Merenäkk, Tiit (6.02.1948) – luuletaja. Töötanud 1970ndatel ja 1980ndate keskel Rapla rajooni Lenini-nim ja Lokuta kolhoosis agronoomina.

 

Tiit Merenäki teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Mering, Alfred (26.08.1903-24.04.1988) – näitleja, lavastaja. Veetis lapsepõlve ja kooliaastad Kohilas, lõpetas 1917 Kohila 5-kl ministeeriumikooli.

Ilmunud mälestusteraamat “Elu lugu : teatrimälestused” (1986), koos Huko Lumetiga kirjutanud libreto „Rummu Jüri“ (1955).

Meringu tööd e-kataloogis ESTER

 

Mesila, Tõnu (1964) – omavalitsuse töötaja, kodu-uurija. Lõpetanud Märjamaa Keskkooli 1982. Elab ja töötab Märjamaal.

Raamatu “Märjamaa 650 : kogumik Märjamaa piirkonna ajaloost” koostaja (2014).

 

 

Metssalu, Jüri (8.03.1981) – ajaloolane. Pärit Raplast, lõpetas Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi 1999.

Avaldanud raamatu „Kolm kihelkonda ja kohapärimus : kogutut ja kogetut 2004. aasta välitöödelt Rapla, Juuru ja Hageri kihelkondades“ (2006). Artikleid avaldanud folkoristikakogumikes „Kes kõlbab, seda kõneldakse : pühendusteos Mall Hiiemäele (2008) ja „Pärimus inimese ja maastiku dialoogis“ (2012). „Eesti kultuuriloo õppematerjal. I, Raplamaa“ (2011) üks koostajatest. Kaastöö raamatule “Lau küla lood” (2014).

Jüri Metssalu teosed e-kataloogis ESTER

 

Midell, Colleen, kodanikunimi Ene Kensap (1954) – harrastusluuletaja. Sündis Kohtla-Järvel. Elab 1978. aastast Raplamaal, algul Alus, hiljem Keavas.

Avaldanud luulekogud: „Kui pehme samet hellalt paitab“ (2001), „Vaata igavikust üle – oma südamesse“ (2002)

 

Miilen (Raavel), Ülle (1963) – Lõpetas 1981 Rapla Keskkooli, töötanud ajakirjanikuna ajalehes „Ühistöö“. Elab Raplas.

Avaldanud luulekogu „Rumal päike“ (1992).

 

Mikomägi, Margus (28.01.1956) – ajakirjanik, teatrikriitik. Lõpetas Rapla Keskkooli 1974. Töötanud ajalehe Raplamaa Sõnumid ajakirjanikuna.

Avaldanud teatriainelised raamatud „Koguja raamat : elu lood teatrijõnksuga sees“ (2009) ja „Minu venelased ehk ühe parve linnud” (2014), „Meie, inimesed : Raplamaast ja Raplamaale“ (2009).

Margus Mikomägi teosed e-kataloogis ESTER

 

Mothander, Carl (1886-1965)- rootsi sõjaväelane, prosaist, tõlkija, estofiil. Abielludes Benita von Wrangeliga (1928) sai temast Tohisoo mõisa peremees. Lahkus Eestist 1940.

Raamat „Parunid,eestlased ja enamlased“ (esmatrükk Helsingis 1943, eesti k. 1997, 2010) kirjeldab baltisakslaste elu kahe maailmasõja vahelises Eestis, samuti eluolu Tohisoo ja lähikonna mõisates. Maamõisnike elustiili ja mõisaköögi eripärasid käsitleb ka „Kulinaarsed vested” (esmatrükk Stockholmis 1931, eesti k. Loomingu Raamatukogus 2014).

Carl Mothanderi teosed e-kataloogis ESTER

 

Murre, Hugo (23.05.1924 – 25.05.2011) – Sündis Märjamaal. Õppis Märjamaal vallakoolis, 1941 lõpetas Tallinna Poeglaste Kaubanduskooli. Pärast sõda õppis vabariiklikus parteikoolis. 1950-1970 töötas Draamateatri direktorina, hiljem Tallinnas kinodevõrgu juhatajana. Pensionieas kolis tagasi Märjamaale – kirjutas mälestusi : “Karistuseks 20 aastat Draamateatri direktorina” (2006), „Mälestuste raamat, ehk, Minu elu enne teatrit ja minu elu pärast teatrit on ikka nagu üks teater olnud” (2008). Uuris ja avaldas artikleid Märjamaa ajaloost.

Murre teosed e-kataloogis ESTER

 

Muru, Karl (1.01.1927) – kirjandusteadlane, kriitik. Oli 1951– 1959 Rapla Keskkoolis eesti keele õpetaja.

Uurinud peamiselt 20. sajandi eesti luulet ning kirjutanud rohkesti luulearvustusi. Koostanud mitmeid õpikuid.

Karl Muru teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Murutar, Kati ( Kati Saara Vatmann) (21.03.1967) – kirjanik, ajakirjanik. Elab Kehtna valla Kumma külas 2010. aastast.

Kati Murutari/Kati Saara Vatmanni teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

Mäe-Leinfeld, Helmi (1946) – harrastusluuletaja. Elab ja töötab 1967. aastast Märjamaal. Avaldanud luulekogu „Kuhu nad jäid“ (2011).

 

Mälk (a-ni 1950 Kukk), Vaina (10.12.1922-7.04.2004) – folklorist. Sündis Kehtnas kooliõpetaja perekonnas.

Tema elutööks kujunes läänemeresoome väikerahvaste vanasõnade publitseerimine, koostas mitmeid folkloorikogumikke.

Vaina Mälgu teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Märjama, Juhan (21.06.1935-31.03.2011) – õpetaja, koolijuht, ajakirjanik, kodu-uurija.

Töötas õpetajana mitmetes Raplamaa koolides, 1977-1994 oli Juuru gümnaasiumi (keskkooli) direktor. Toimetas aastail 1998-2004 ajalehe Nädaline koduloolist lisa Mõeldes Tagasi. Tema uurimus Kaiu lahingu kohta ilmus väljaandes „Raplamaa kodu-uurijate päev Järvakandis 09.11.2001”

 

 

Möllenbeck, Josua(?-1657) – saksa päritolu luuletaja. 1624 aastast kuni surmani oli Juuru pastor. On kirjutanud 52-realise põhjaeestikeelse pulmalaulu „Dialogus nuptialis“ (1639).

 

Müüripeal, Heili (23.12.1933-2.06.2008) – proosakirjanik. Õppis 1954-57 Kehtna põllumajanduskeskkoolis.

Avaldanud lühijutte ja romaane.

Teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Müürisep, Feliks(18.11.1928-13.11.2009) – kodu-uurija. Sündis Pahklas, lapsepõlve ja kooliaastad möödusid Mahtra külas. Töötas pikka aega Rapla EPT-s.

Osa tema koduuurimuslikust tööst Mahtra küla kohta ilmus kogumikus „Mahtra küla“ (1998).

Müürisepa tööd e-kataloogis ESTER

 

 

N

Nebokat (Nebocat), Jaan (5.09.1844-15.09.1908) – sõnastike, õpikute autor, tõlkija. Õppis 1864-67 Märjamaa kihelkonna Kuuda seminaris, 1867-70 oli samas abiõpetaja, 1878-82 õpetaja.

Tõlkinud vene, prantsuse inglise kirjandust, koostanud keeleõpetuse raamatuid.

Nebokati teosed e-kataloogis ESTER

 

Neumann, Mihkel (1866-1941) – ajakirjanik ja tõlkija. Õppis 1884-86 Kuuda seminaris.

Avaldas raamatu „Kuuda seminar ja tema kasvandikud“ (1928), milles on talletatud seminari ajalugu ja seminaristide elulood.

Mihkel Neumanni teosed e-kataloogis ESTER

 

Nisumaa, Ants (1944) – harrastuskunstnik ja -kirjanik. Elab Märjamaal.

Tema luuletusi on avaldatud Märjamaa Nädalalehes. Avaldanud raamatu „Elust enesest“ (2011), milles on teksti autor, helilooja, illustreerija.

Nisumaa tööd e-kataloogis ESTER

 

 

Norak, Andrus (1958-2011) – vaimulik, teoloog, luuletaja, literaat ja tõlkija. Veetis viimaste eluaastate suved Märjamaa vallas Lümandu külas.

2001 avaldas Samuel Bengtsson’i varjunime all luuleraamatuid „Karjeid rohtuva[i]st kraatreist, ehk, Viimase peal“ ja „Valitud luuletused“.

Andrus Noraku teosed e-kataloogis Ester

 

 

Novek, Maigi (1964) – õppis Sipa koolis, 1982 lõpetas Märjamaa Keskkooli. Töötab Rapla Vesiroosi gümnaasiumis logopeedina.

Koostanud ja toimetanud koduloolised väljaanded “Huugi rahvas läbi aastasadade” (2008), “Loodna kool 150” (2011).

Maigi Noveki teosed e-kataloogis ESTER

 

Nurm, Helle-Mai (1939) – harrastusluuletaja. Elab Märjamaa vallas Orgita külas.

Avaldanud luulekogud „Valge paber“ (2004), „Tee õnnele avaneb tasapisi“ (2009).

 

Nõulik, Einvald (26.11.1928) – kodu-uurija. Elanud ja töötanud 1959. aastast Järvakandis.

Avaldanud koduloolisi kirjutisi ajakirjanduses. Näidend „Meil Järvakandis“ on avaldatud kogumikus „Klaasipealinn Järvakandi“ (2012).

Artikkel Nõuliku kohta Vikipeedias

 

 

 

O

Oorgu, Mihkel– kod. nimi Luts (20.03.1888-20.07.1929) – prosaist ja publitsist. Töötanud 1910-11 Hageri haridusseltsi koolis.

Mihkel Oorgu teosed e-kataloogis ESTER

 

P

Paidla, Arvi (29.08.1937-8.07.2000) – teadlane, kodu-uurija. Töötas 11 aastat Mahtra Talurahvamuuseumis teadurina.

Avaldanud trükis üle 30 teaduskirjutise. Temalt on ilmunud hulk Raplamaad käsitlevaid raamatuid: “Rapla rajoon” (1974, koos A. Kruusimägiga), täiendatud väljaanne “Raplamaa” (1991), “Kehtna” (1974), “Mahtra muuseum-25” (1995), “Rapla maakond teise aastatuhande lõpul” (1999), “Hagudi. Hageri” (2000). Tema elu ja tegevus on kokku võetud kogumikus „Uuriv eluviis: Arvi Paidla“ (2007)

Arvi Paidla teosed e-kataloogs ESTER

 

Paidla, Armar (18.03.1964) – kirjastaja. 1982 lõpetas Rapla Keskkooli. Elab Rapla vallas.

Koostanud raamatud:“Saku tehnikum läbi aegade“ (2003), „Uuriv eluviis: Arvi Paidla“ (2007), “Mõisapargikool : Alu kool 1868-2008” (2008), „Rapla Kultuurikeskus 75: 1933-2008“ (2008), „Uusküla elu 1409-2009“ (2009), “Rapla inimesed” (2015). Vallalehe Rapla Teataja toimetaja. Oma kirjastuses Rajakaar on välja andnud arvukalt Raplamaad käsitlevaid kodulooväljaandeid.

Armar Paidla teosed e-kataloogis ESTER

 

Paju, Juhan (11.03.1939-30.07.2003) – kirjanik, ajakirjanik. Kasvas üles Järvakandis, õppis Järvakandi 7-kl. koolis.

Avaldanud proosaraamatuid, sh arvukalt kriminaalromaane.

Juhan Paju teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Pajumägi, Robert, kodanikunimi Grigorjev, Robert (1963) – avaldanud oma suguvõsa lugu kajastava „Vahtralehed lumel“ (1995) ja luulekogud„Meie elu” (2003), „Looduse harmoonia” (2006), „Siit nurgast ja sealt nurgast“ (2008).

Robert Pajumägi teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Panga, Milvi (22.04.1945) – luuletaja. Sündis Võrumaal. 1965. aastast elab Raplamaal Alus.

Luuletusi (peamiselt lastele) on kirjutanud 1984. aastast.

Milvi Panga teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Parnabas, Aleksei (1.01.1919-26.01.1986) – kodu-uurija. Elas Velisel Veski küla Sillaotsa talus, kus alustas 1980ndate alguses talumuuseumi sisseseadmist. Avaldanud artikleid ajakirjanduses ning Velise ajalugu käsitleva trükise „Velise“ (1988).

 

 

 

 

Pervik, Aino, kod-nimi Aino Raud (22.04.1932) – kirjanik, tõlkija. Õppis 1939-46 Järvakandi algkoolis ja mittetäielikus keskkoolis.

Tuntud eelkõige lastekirjanikuna, avaldanud luulekogusid ja proosaraamatuid ka täiskasvanuile. Tema lapsepõlvemälestusi Järvakandist avaldatud raamatus „Järvakandi läbi sajandite“ (2007).

Aino Perviku teosed e-kataloogis ESTER

 

Peterson, Eve (1964) – õppinud Kodila 8-kl. Koolis , lõpetanud Rapla Keskkooli 1982. Avaldanud noorsoojutustuse „Copia“ (1988).

 

Petersoo, Tiit (31.12.1937) – looduskaitsetegelane. Elab Iira külas.

Avaldanud arvukalt Raplamaa loodust käsitlevaid kirjutisi ajakirjanduses. Avaldanud „Rapla maakonna kaitstavate loodusobjektide kaart“ (1997), koostanud „ Mart Tapupere“ (2007), “Raplamaa : Rapla, Märjamaa, Raikküla vald. Loometsade riik ” (2010), kogumiku „Raplamaa pärandkultuurist“ (2007) kaasautor.

Tiit Petersoo teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Pihla, Magda, a-ni 1929 Römmer (1.02.1908-31.05.1989) – kirjanik, kunstnik. 1915. aastast elas vanavanemate juures Ingliste vallas. Kooliteed alustas Järvakandi ministeeriumikoolis. 1944 siirdus Saksamaale, sealt edasi Kanadasse.

Kirjutanud lastejutte ja proosaraamatuid täiskasvanutele.

Magda Pihla teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Pikkov, Lui (16.07.1935-15.08.2008)- keemiainsener. Sündis Saunakülas, lõpetas 1950 Valtu kooli, 1954 Rapla Keskkooli.

Tema kodulooline uurimus „1905. aasta Raplamaal“ ja mälestused Rapla Keskkoolist on avaldatud kogumikus „Rännud Raplamaa minevikku: koduloolisi uurimusi ja mälestusi“ (2006). „Kaerepere, Saunaküla, Kumma: looduse ja kultuuriloo õpperada“ (2005) üks koostajatest.

Lui Pikkovi teosed e-kataloogis ESTER

 

Pikkov, Ülo (15.06.1976) – animatsioonfilmi režissöör, Lui Pikkovi poeg. Sündis Tallinnas. Kehtna vallas Saunakülas on tema suvekodu.

Kirjutanud ja illustreerinud (ka koos õe Anne Pikkoviga) põhiliselt lasteraamatuid (nt „Unenäoraamat“, 2006). Tema mälestuslikku laadi romaanis „Vana prints“ on viiteid ka sündmustele Rapla ja Valtu Saunaküla piirkonnas sõja-aastail, mis pärinevad isa jutustatud lugudest. Avaldanud ajakirjanduses filmiteemalisi artikleid, samuti karikatuure ja koomikseid.

Ülo Pikkovi teosed e-kataloogis ESTER

 

Põldmaa, Kustas (4.02.1897-2.08.1977) – loodusekirjanik, õpetaja. 1928-34 oli Hageri algkooli ja põllumajanduskooli juhataja.

Kirjutanud luulet, lasteraamatuid, loodust populariseerivaid raamatuid.

Kustas Põldmaa teosed e-kataloogis ESTER

 

Põldoja, Hans (1933) – sündis Mõraste külas Märjamaa vallas, õppis Loodna koolis ja Märjamaa Keskkoolis.

Avaldanud raamatu „Märjamaa lahingust 1941. aastal“ (2013).

 

Pärt, Mai (1968) – lasteaiaõpetaja. Elab Lelles, töötab Kehtna lasteaias.

Koostas laste jaoks Kehtna valla ajalugu, kultuuri ja loodust tutvustava raamatu “Koduvalla aabits” (2016).

 

 

 

Pärt, Urve (18.01.1939) – elab Raplas.

Avaldanud lauliku „Seitse Rapla laulu“ (2001), olles nii laulusõnade autoriks kui heliloojaks.

 

 

 

R

Rahkema, Ilse (11.01.1923-6.06.2016) – Raikküla kandi kodu-uurija.

Kogus ja koostas käsikirjalisi materjale Raikküla kohta. Tegi kaastööd Eesti Rahva Muuseumile, Rapla maakonna ajalehele. Tema käsikirju ja mälestusi on hoiul Mahtra Talurahvamuuseumis.  Käsikirjad „Ilse Rahkema mälestused” (2005) ja „Raikküla mõis ja Keyserlingid” (1986) asuvad Rapla Keskraamatukogus.

Rahu, Kalju (15.05.1935) – koolijuht. Sündis Saaremaal Roobaka külas. Töötas 1962. aastast Valtu 8-klassilise Kooli õpetajana, aastatel 1964–2000 oli sama kooli (1989. aastast Valtu 9-klassiline Kool, 1991. aastast Valtu Põhikool) direktor.

Mälestused oma lapsepõlve kodukülast ja sealsetest inimestest on avaldatud raamatuna “Roobaka mälestused” (2014).

 

 

Raudsep, Tea vt Dorothea

 

Raus, Mauri (27.01.1942-11.10.1990) – näitleja. Algkooli lõpetas Järvakandis, keskkooli Raplas 1959.

Ilmunud luulekogud „Valge maur ja tema aur : mõttepudemeid“ (1989), „Hingehaige“ (1991)

Mauri Rausi tööd e-kataloogis ESTER

 

 

 

Rehemaa, Leo (5.06.1932-9.10.1998) – kodu-uurija. Pärit Kaiu valla Kasvandu külast. Avaldas ajakirjanduses koduloolisi artikleid 1959. aastast. Uurimused käsitlesid Kaiu, Kuimetsa ja Vahastu piirkonda.

 

Reichardt, Heli – sündinud Väike-Lähtru külas Läänemaal. Lõpetas Märjamaa Keskkooli 1971.

Avaldanud romaani „Walpurgi öö. Must stsenaarium” (2014).

Heli Reichardti teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Reinaus, Reeli (1977) – kirjanik. Õppis 1984-1996 Kohila Gümnaasiumis, 1997-2002 Tartu Teoloogia Akadeemias ja 1999-2002 Tartu Ülikoolis.

Avaldanud luulekogusid ja romaani „Une nägu“ (2005). Alates 2008. aastast on avaldanud peamiselt laste- ja noorteraamatuid – nt „Mõistatus lossivaremetes“ (2009), „Aguliurka lapsed“ (2012) jt.

Reeli Reinausi teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Reintalu, Johannes, end nimi Reinthal, pseud. J. Puhasorg (31.03.1875- 31.03.1945) – ajakirjanik, majandusteadlane. 1895-97 oli Rapla vallakooli õpetaja, 1905. aastal vallakirjutaja Kohilas.

Avaldanud esimese tervikliku käsitluse Mahtra sõjast – „Mahtra sõda“ (1923), samuti jutukogumikke.

Johannes Reintalu teosed e-kataloogis ESTER

 

Rekkaro, Anne (5.03.1943) – sündis Königsbergis. 1946. aastal tõi kasuema ta Eestisse. Töötas aastakümneid Raplas lastepsühholoogi, lasteaiaõpetajana, elas Raikküla vallas. 2014. aastast elab Haapsalus.

Avaldanud kogumiku „Lastenäidendid“ (2004). Tõlkinud saksa keelest Teise maailmasõja aegse Königsbergi ja seal elanud inimeste saatust käsitlevad raamatud: H. Buchholtzi „Hingehobune Iwan“ (2011) ja „Königsbergi naised 1945-1948“ (2012), H. Deichelmanni “Ma nägin Königsbergi suremas : ühe arsti päevaraamatust” (2014).

Anne Rekkaro teosed e-kataloogis ESTER

 

Rimm, Kati, pseud. (1966) – harrastusluuletaja. Õppis Märjamaa Keskkoolis, elab Raplas.

Avaldanud luulekogu “Merehõbe” (2015), 1 luuletus ilmunud kogumikus “Läbilõige : viiel aastal korraldatud üle-eestilise luulekonkursi finalistide luuletusi” (2006). Luuletusi on avaldatud ka ajalehtedes.

Ruben, Aarne (17.07.1971) – kirjanik ja ajakirjanik. Lõpetas 1990 Rapla II Keskkooli, 1999-2000 töötas Valtu Põhikoolis õpetajana.

Avaldanud luuleraamatuid („Ajakirjanik“,1994) ja romaane („Volta annab kaeblikku vilet” , „Vares-Barbaruse valitsus” , “Elajas trepi eelastmel” jt).

Aarne Rubeni teosed e-kataloogis Ester

 

 

Rummo, Jaan (1.10.1897-24.11. 1960) – lastekirjanik ja toimetaja, õpetaja. Sündis Kehtna vallas Kalbu külas. Paul Rummo vend. 1906-1909 õppis Kehtna vallakoolis, 1909-1912 Järvakandi Ministeeriumikoolis. 1917-19 oli Raikküla Kõrgema Algkooli juhataja. 1917 asutas Kehtna Rahvaraamatukogu Seltsi ja oli selle juhataja, kuulus Raikküla Hariduse Seltsi juhatusse.

Tõlkinud muinasjutte ja vene lastekirjandust.

Jaan Rummo teosed e-kataloogis ESTER

 

Rummo, Paul (14.07.1909-28.03.1981) – luuletaja, publitsist. Sündis Kehtna vallas Kalbu külas. Jaan Rummo vend, Lea Tormise ja Paul-Erik Rummo isa. 1918-24 õppis Kehtna Algkoolis.

Avaldanud lastenäidendeid, luulekogusid, publitsistikavalimikke. Noorsoojutustuse „Käskjalg Kalle“ (1943) nimitegelane tegutseb Rummo sünnipaiga lähiümbruses. Uustrükk ilmus 1977 pealkirjaga „Linnuse saladus“.

Paul Rummo teosed e-kataloogis ESTER

S

Saar, Veera (28.03.1912-20.07.2004) – kirjanik, õpetaja. 1941-42 töötas õpetajana Kehtna kõrgemas kodumajanduskoolis.

Kirjutanud romaane, novelle, jutustusi. Novelli „Meie aed“ (1959) tegevuspaigaks on Kehtna.

Veera Saare teosed e-kataloogis ESTER

 

Sale, Milja (1938) – harrastusluuletaja, elab Märjamaal.

Avaldanud luulevihikud „Head vana-aasta lõppu“ (1977), „Peegelpilt vees“ (2003), „Luule läbi aastate“ (2006), „Nagu olnud nii on“ (2008), „Jälg elust“ (2012). Tema luuletusi on avaldatud ka Märjamaa Nädalalehes.

Milja Sale teosed e-kataloogis ESTER

 

Sale, Mairis (1981) – Milja Sale tütar, elanud ja õppinud Märjamaal. Avaldanud Siriam Elas’i pseudonüümi all luulevihiku pealkirjaga „Inimvarjutus“ (2002).

 

Salm, Heino (6.03.1932-19.10.2016) – kodu-uurija. Pärit Kalbu külast. Lõpetas 1947 Kehtna 7-kl Mittetäieliku Keskkooli, õppis Rapla Õhtukeskkoolis. Töötas aastail 1958-1963 Rapla rajooni ajalehe Ühistöö toimetuses, 1963-1995 Rapla trükikoja direktorina.

Avaldas maakonnalehes arvukalt koduloolisi artikleid. Koostas väljaanded „Rapla Trükikoda 1951-1995“ (1995), „Kalbu 750“ (1991). Tema koostatud ülevaade kolhooside rajamisest Kehtna vallas ilmus kogumikus „Au kolhoosikorrale!“ (2004).

 

Saluri, Piret (22.10.1943) – tõlkija. Õppinud Märjamaa keskkoolis.

Tõlkinud ilukirjandust soome, vene ja inglise keelest.

Piret Saluri teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

saluste

Saluste, Margit (10.04.1964) – lastekirjanik ja raamatuillustraator. Sündis Järvakandis, lõpetas Järvakandi Keskkooli 1982.

Avaldanud arvukalt lasteraamatuid, mis on ta enda illustreeritud. Esimene raamat ilmus 1996. aastal – “Tuduhiired: jutud ja pildid”.

Margit Saluste teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

Saumann, Marek (1981) – õppinud Rapla Vesiroosi Gümnaasiumis ja Rapla Õhtukeskkoolis. Avaldanud luuletusi Raplamaa harrastusluule kogumikus „Üks väike luulevihik“ (1999).

 

Sanglepp, Margus (1967) – sündis Märjamaa vallas. Lõpetas 1985 Märjamaa Keskkooli.

Koostanud mälumänge ja viktoriine, toimetanud majandusajakirja „Tulu“. Ilmunud raamatud: „Kireruum“ [luuletused] (2004), „Maksuametniku surm : kriminaalne lugu“ (2004), „ Künkarahvas : pöörane jant eestlaste elust“ (2005), luulekogu „Vigureid ja figuure“ (2009), „Taburetid“ (2011). Tema mälestusi koolipõlvest Märjamaal on avaldatud raamatus “Märjamaa kooli koduloo lugemik” (2016).

Margus Sanglepa teosed e-kataloogis Ester

 

Sarv, Mikk (10.08.1951) – rahvaluuleteadlane, koolitaja. Oli 1987-1990 Pirgu Arenduskeskuse projektijuht, 1990-2001 Rapla maavalitsuses asemaavanem ja arendusnõunik.

Avaldanud mh rahvapärimuse alaseid raamatuid – „Sõna jõud“ (2012)

Mikk Sarve tööd e-kataloogis ESTER

 

Schults, Rauno (14.07.1972) – sündinud ja koolis käinud Järvakandis.

Ilmunud luuleraamat „Gavriliaad“ (2011)

 

Seeland, Sergei (21.11.1935) – kodu-uurija. Sündis Velise valla Kirna külas. Elab Pärnu-Jaagupis.

Kodu-uurimuslikku tegevust alustas 1962. aastal. Uurinud ning avaldanud trükis arvukalt Pärnu-Jaagupi kihelkonna ja Velise valla ajaloo materjale.

Velise valda käsitlevad: „Velise valla ajaloost“ (2005), „”Velise Wabariik”, ehk, 1905. aasta sündmused ja selle järelkajad“ (2005), „Posti-, telegraafi- ja telefonisidest Velise piirkonnas : järg raamatule “Velise valla ajaloost”“ (2008), “Velise Ristija Johannese Apostliku Õigeusu kirik ja kogudus” (2014). Tänase Märjamaa valla piirides asuva sünniküla lugu “Kirna küla ajaloost” (2015). Vigala kandi postiside ajalugu on kajastatud raamatus “Pärnu-Jaagupi postside ajaloost 17. sajandist kuni aastani 2013” (2015).

Sergei Seelandi teosed e-kataloogis ESTER

 

Sepa, Tiit (1.07.1964) – harrastuskunstnik ja -kirjanik. Elab Märjamaal.

Esimene luulevihik „Kivilillest kirikakrad“ ilmus aastal 2000.

Avaldanud arvukalt romaane – esimene romaan „Ajatu elu“ ilmus 2002.

Tiit Sepa teosed e-kataloogis Ester

 

 

Sepp, Ene (17.07.1991) – Lõpetas 2010 Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi .

Avaldanud noorsooromaanid „Medaljon“(2009), „Minevikuta mälestused“ (2010), „Minevik olevikus“ (2012) ning romaani “Väike roosa pilet paradiisi” (2015).

Ene Sepa teosed e-kataloogis ESTER

 

Seppel, Ly, kod-nimi Ehin (30.051943) – luuletaja, tõlkija. Sündis Haapsalus, 1950-61 õppis Rapla Keskkoolis. Elab Raplas. Nimetati 2013. aastal Rapla valla aukodanikuks.

Avaldanud luulekogusid, lasteraamatuid, kirjutanud publitsistikat, arvustusi. Tõlkinud vene, inglise, soome, türgi-tatari keeltest.

Ly Seppeli teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Sildna, Anne, kod. nimi Anne Uustalu (1952) – harrastusluuletaja. Elab Raplas.

Avaldanud luulekogu „Hingepeegel“ (2008)

 

Sinijärv, Reelika (1973) – elanud Alus, lõpetas 1991 Rapla I Keskkooli (ühisgümnaasiumi), hiljem töötanud samas koolis inglise keele õpetajana.

Tõlkinud ilukirjandust inglise keelest.

Reelika Sinijärve tõlked e-kataloogis ESTER

 

Sits, Eve Hele (1983) – lõpetas Kohila Gümnaasiumi 2002, õppis Tallinna Pedagoogilises Seminaris lasteaiaõpetajaks, töötanud kodukandi lasteaedades.

Avaldanud lasteraamatud: „Mooni metsauudistaja : tähelepanekuid ja lugusid metsaelust“ (2012), „Mooni talurahva tähtpäevik“ (2011), „Õunte ootel“ (2010), “Saiasoo lood” (2014), koduloolise väljaande “Linnulennul üle kodu : Kohila valla lapse kodukandiaabits” (2012),

Eve Hele Sitsi teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Soosaar, Enn (13.02.1937-10.02.2010) – tõlkija, publitsist. Õppis 1944-51 Hageri 7-kl. Koolis.

Viljakaim 20. sajandi ameerika kirjanduse vahendaja Eestis. Raamatus “Nuripidine aastasada : ajast, isast ja teistest“ (2008) meenutab muuhulgas ka oma lapsepõlveaastaid Hageris.

Enn Soosaare teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Steinberg, Jaan, pseud. J. Kalju (1866-1933) – õppis Kuuda seminaris 1883-86, Kasti 2-kl eraalgkooli juhataja, 1888-90 töötas Järvakandi vallakoolis ja 1890-99 Juuru-Maidla vallakoolis.

1898 hakkas Oleviku toimetaja A. Grenzteini palvel kohalikelt elanikelt üles kirjutama mälestusi Mahtra sõjast ja neid ajalehes avaldama märkusega „Sõjas olija enese nägemise järele kirja pandud“. Tõlkinud ilukirjandust.

Jaan Steinbergi teosed e-kataloogis ESTER

Stramm, Philipp (21.09.1814-20.08.1871) – literaat. Sündis Kohila mõisas ametniku peres. Tema dialoogid „Üks kenna neljatahhuline jut“ ja „Eestlaste priidus (ehk Wabbadus) oli tsensuur 1860 ära keelanud. 1966 leitud ja publitseeritud A. Vinkeli „Eesti rahvaraamatus“.

 

Suislepp, Harald (11.06.1921-21.09.2000) – luuletaja. Õppis 1930ndatel Eidapere algkoolis. Avaldanud luulekogusid.

Harald Suislepa teosed e-kataloogis ESTER

T

Talvoja, Rait (24.01.1951) – töötab Mahtra Talurahvamuuseumis, elab Juuru valla Helda külas .

Avaldanud koduloolised väljaanded: „Lähtru vald Läänemaal“ (2005), koostanud raamatud “Suure-Lähtru kool: ajalooline ülevaade“ (2002), „Kuuda Seminar 150. Ülevaade ja lühielulood“ (2004),”Kuluse – Martna kirikumõisa küla: kodulooline uurimus“ (2008), ” Jüri Aguraiuja ja Martna” (2009). Kaastöö raamatule “Lau küla lood” (2014).

Avaldanud ajakirjanduses arvukalt kodu- ja kohaloolisi artikleid.

Rait Talvoja teosed e-kataloogis ESTER

 

Talving, Hanno (1964) – ajaloolane. Sündis-kasvas Juurus, õppis Juuru Keskkoolis. Töötab Eesti Vabaõhumuuseumi teadurina.

Koostanud raamatud „Eesti vallamajad“ (2009), „Eesti tuulikud“ (2005), „Eesti koolimajad“ (2011), “Eesti vallamajade ajaloo teatmik (2015) jt. Kogumiku „Lau küla lood” (2014) kaasautor.

Hanno Talvingu väljaanded e-kataloogis

 

 

Tamm, Andre – pärit Lellest. Palukülas vanavanemate juures veetis 1980-ndatel oma koolivaheajad. Sellele perioodile ning ühtlasi ka Lellele ja Palukülale on pühendatud osaliselt ilukirjanduslik mälestusteraamat “Lapsepõlveküla : Jutte maal veedetud lapsepõlvest” (2014).

Artikkel raamatu kohta ajalehes Raplamaa Sõnumid

 

Tammar, Ants (29.11.1952) – elab Raplas, töötanud Raplamaal kultuuri- ja sotsiaalvaldkonnas.

Koostanud Raplamaa sotsiaaltööd käsitlevad raamatud: „Aastad ja inimesed: kirjad kaasteelistele“ (2008), „ Kilde Raplamaa sotsiaaltöö algusaastatest“ (2007), kooliajalugu käsitlevad “Koolilood: Kohila kooli ajaraamat” (2015), “Märjamaa kooli koduloo lugemik” (2016).

Ants Tammari teosed e-kataloogis ESTER

 

Tammar, Mari (28.02.1988) – pärimusmuusik. Ants Tammari tütar. Sündis-kasvas Raplas. Lõpetas 2007 Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi.

Avaldanud raamatu „Sõna raamat. Vaimuilmast nüüd ja muiste“ (2012).

Mari Tammari tööd e-kataloogis ESTER

 

Tapupere, Mart (26.09.1907-20.08.1974) – kodu-uurija. Sündis Sikeldi ja kasvas Oela külas, õppis Vigala põllutöökoolis aednikuks.

Kodu-uurimisega tegeles 1950-ndate teisest poolest. Oli 1959-66 põhiautoriks Rapla rajoonilehe Ühistöö erilehes Koduloolane. Mahtra Talurahvamuuseumi loomise initsiaator.

Tiit Petersoo on koostanud tema kohta trükise „Mart Tapupere“ (2007).

 

 

Thomasson, Johann (14.04.1817-?) – rahvaraamatute autor. Sündis Raikkülas. Töötas õpetajana Tartus, hiljem koduõpetajana Venemaal.

Tema esikteos „Weikise Hanso luggu tühja sare peäl“ (1839) oli esimene eestikeelne robinsonaad. Oma mugandustega ja raamatutega „Jenowewa“ (1841) ja „Irlanda“ (1844) rajas teed sentimentaalsele juturaamatule eesti rahvalektüüris.

 

Tihkan, Kalev – looduskaitsetegelane, bioloog. Lõpetas 1979 Märjamaa Keskkooli.

Olnud järgmiste raamatute kaasautoriks: „Iga jalg jätab oma jälje : veerandsada aastat Sillaotsa Talumuuseumi” (2007), „Raplamaa pärandkultuurist” (2007), „Pärnumaa pärandkultuurist” (2011) . Raamatu „Velise : Velise looduse ja ajalooliste paikade õpperada” (1988) üks koostaja.

Kalev Tihkani tööd e-kataloogis ESTER

 

 

Tihkan, Lembit (1930) – sündinud Nurtu-Nõlva külas. Töötanud metsnikuna ja metsavahina, Valgu sovhoosis metsaülemana. Elab Vana-Nurtu külas.

Koos H. Jõgisaluga andnud välja mitmeid raamatuid – „Lugusid vanalt Läänemaalt“ (1989) ja selle järje „Tulihända püüdmas“ (2001) jt. Koostas „Paiganimesid Velise mailt ja ratastuuri lähikonnast“ (2008). Olnud kaasautoriks mitmetele koduloolistele väljaannetele.

Lembit Tihkani teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Tiismann, Hans, pseud. Hans Igavene (27.01.1829-17.01.1886) – vaimulik kirjamees. Sündis Alu vallas. 1868-74 töötas Alu vallakooli juhatajana. Alu-aastatest pärineb temalt 19 valdavalt vaimuliku sisuga luuletust. Tegutses misjonärina Ida-Aafrikas, Brasiilias.

Avaldanud misjoniraamatu „Bethlehem“ (1864) ja pooleldi algupärase jutustuse „Ahwrikamaa õis“ (1882).

Hans Tiismani teosed e-kataloogis ESTER

 

Tiits, Tarvi (1985) – pärit Märjamaa vallast, kasvas Sulu ja Jõeääre külas. Hilisem elukäik seotud Tallinnaga.

Avaldanud koos Timo Porvaliga raamatu „Just nii, härra seersant!“ (2014), milles jagavad isiklikke kogemusi ajateenistusest kaitseväes.

 

 

Tiks, Mihkel (11.06.1953) – kirjanik. Õppis 1961-71 Rapla Keskkoolis. Olnud ajakirjanik, tippkorvpallur, omavalitsustegelane.

Avaldanud näidendeid, romaane. 4-osalise autobiograafilise romaanisarja esimeses raamatus „Mängumees : poiss sai 50“ (2010) kirjeldab oma lapsepõlve ja kooliaega Raplas.

Mihkel Tiksi teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Tilga, Kairi, varasem nimi Toomet – muuseumitöötaja. Sündinud Juurus, elanud Eidaperes. Lõpetanud Eidapere Põhikooli 1997, Rapla Ühisgümnaasiumi 2000.

Avaldanud „25 mõisa Raplamaalt“ (2005, ilmunud ka inglise keeles). Bakalaureusetööna uurinud Juuru kihelkonna mõisaid „Juuru kihelkonna mõisad asutamisest tänapäevani“ (käsikiri, 2004).

Andnud välja kirjandusloolised raamatud „Tossutäkuga Euroopasse : Eduard Vilde reisikirjad“ (2013), “Minu põsk sinu põse vastu : Eduard Vilde kirjad Rahelile” (2015).

Kairi Tilga teosed e-kataloogis ESTER

 

Tooming, Osvald (26.01.1914-6.06.1992) – kirjanik, publitsist. Sündis Vigala valla Jädivere külas.

Avaldanud jutustusi, romaane, näidendeid.

Osvald Toominga teosed e-kataloogis ESTER

 

Toomtalu, Heino (31.07.1920-30.10.2007) – kodu-uurija. Sündis Rapla Uuskülas.

Uuris sünnikoha ajalugu ja tegi kaastööd Eesti Rahva Muuseumile. Tema koduloolisi kirjutisi on arvukalt ilmunud ajakirjanduses. Raamatus „Rännud Raplamaa minevikku“ (2006) on avaldatud tema uurimus ”Kuuesaja-aastane Uusküla : küla läbi sajandite”.

 

 

 

Topman, August (10.07.1882-8.09.1968) – helilooja, organist, muusikapedagoog. Sündis Kabala valla Lõpemetsa külas kooliõpetaja peres.

Avaldanud raamatu „Mälestused“ (1972).

August Topmani teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Treimann, Hans (21.07.1933- 17.04.2014) – ajakirjanik. Töötanud ka ajalehe Ühistöö toimetuses. Elas Raplas.

Avaldanud mälestustekogumiku “Sulerüütlina Nikitast Gorbani”(2005), „Raplamaa spordilugu: kuni 1950. aastani“ (2009). Koos Tiina Treimanniga koostanud „Rännud Raplamaa minevikku : koduloolisi uurimusi ja mälestusi“ (2006), „Maidla lastekodu aastakümned 1946-2004“ (2005).

Hans Treimanni teosed e-kataloogis

Tšumakov, Andres (24.12.1973)- sündis Türil. Aastail 1993-2009 seotud Käru kogudusega: 1993-96 Käru koguduse praktikant, 1996-2000 diakon, 2000-2009 koguduse õpetaja. 2002-2005 Käru vallavanem.

Koostanud väljaanded “Eesti Evangeelne Luterlik Kirik, Käru kirik: 150 1860-2010” (2010), „Türi kirik ja kogudus 690“ (2010)

Andres Tšumakovi teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Tõnisson, Tõnis (5.09.1945) – ajakirjanik, ajalehe Raplamaa Sõnumid (varasema nimega Nädaline) peatoimetaja.

Avaldanud lähiajalugu käsitleva raamatu „Ükskord me võidame … : tagasitulekutee raske algus: ajakirjaniku märkmeid taasiseseisvumise algusest“ (2008).

Tõnis Tõnissoni teosed e-kataloogis ESTER

 

 

U

Ugur, Kadri (18.09.1966) – ajakirjanduse teadur. Lõpetas 1984 Rapla Keskkooli.

Avaldanud kogumiku „Ringist ringi“ (1999), meediaõpetust käsitlevaid väljaandeid, tõlkinud raamatuid.

Kadri Uguri teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Uus, Tiit (08.01.1947) – Sündis Käru valla Ingliste küla Turunõmme talus, 1962 lõpetas Käru kooli.

Avaldanud praeguse Käru valla piirkonnas 1970. aastani eksisteerinud küla ajalooraamatu „Ingliste küla lugu“ (2011) ja koostanud raamatu “Käru vald – piirivald” (2014)

Tiit Uusi teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

Uusberg, Uku (7. 12.1984) – näitleja ja lavastaja. Sündis Raplas, lõpetas Rapla Ühisgümnaasiumi 2003. EMTA lavakunstikooli lõpetas 2008. Samast aastast töötab Eesti Draamateatris.

Kirjutanud näidendeid, neist raamatuna on avaldatud „Kuni inglid sekkuvad“ (2012), “Valgustaja” (2016).

Uku Uusbergi teosed e-kataloogisESTER

 

 

Uustalu, Anne vt. Sildna, Anne

 

Uustalu, Meinhard (5.09.1928 – 22.08.1994) – kodu-uurija. Sündis Järgküla (Moka) külas, õppis Haimre 6-klassilises koolis, Tallinna Reaalkoolis. Hiljem elas Kasti külas ja töötas sealses “Tasuja” kolhoosis.

Uuris põhjalikult oma kodukohta, avaldas koduloolisi artikleid ajakirjanduses. Käsikiri „Haimre – Märjamaa piirkonna minevikust“ valmis 1977, trükis avaldati 2008.

 

 

 

 

V

Vaarandi, Anton, a-ni 1940 Vahtmann (12.09.1901-28.09.1979) – ajakirjanik, publitsist, ENSV riigitegelane. Sündis Rapla vallas, lõpetas 1917 Rapla algkooli.

Avaldanud mälestusteraamatu „Kild killu kõrvale“ (1975).

Anton Vaarandi teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

Vaarpuu, Aino– harrastusluuletaja. Elab Kohilas.

Avaldanud luulekogu „Tõeterad” (2003)

 

vabat-ellermaa

Vabat, Martin, kod-nimi Martin Ellermaa (02.04.1981) – ajaloolane, luuletaja. Sündinud Kaereperes, lõpetanud Valtu Põhikooli 1996, Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi 1999.

Avaldanud luulekogud „Mina olengi kirjandusklassik“ (2006), „Naerutaltsutaja“ (2009), “Hargumine” (2014), “Maahingamispäev” (2016). Kirjutas teksti lavastusele “Saagu nad rahu”, mis keskendub 1905. aasta rahutustes osalenute elusaatustele ja mälestustele. Etendati Velisel 2016. aasta jaanuaris.

Martin Vabati teosed e-kataloogis ESTER

 

 

vaher,sVaher, Silja, pseud. – elab Kodilas.

Avaldanud romaanid “Patune” (2015) ja “Kurjuse kannul” (2015), “Selgelt nägija” (2016).

Silja Vaheri teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

Vaide, Leonhard (18.03.1927-19.01.1996) – koolijuht, kodu-uurija. Töötas aastail 1951-57 ja 1988-91 Märjamaa keskkoolis eesti keele ja kirjanduse õpetajana, 1957-1988 direktorina.

Juhendas õpilaste kodu-uurimistöid. Koostas kogumiku “Kodu-uurimistöid” I-III (Märjamaa, 1993-95). Käsikiri „Mälestusi hariduse andmisest Märjamaa kihelkonnas ja alevis“ (1997). Tema kooliajalugu käsitlevad töid on kasutatud “Märjamaa kooli koduloo lugemikus” (2016).

Leonhard Vaide tööd e-kataloogis ESTER

 

Valdmann, Astrid (1985) – pärit Sutlemast.

Avaldanud luulet ajakirjanduses, teinud laulusõnu. Avaldanud luulekogud “teisel pool peegleid” (2002), “Haiged lapsed” (2004, koos Ott Kagoverega), “Omapäi” (2012).

Astrid Valdmanni teosed e-kataloogis ESTER

 

 

Valgma, Aino (19.02.1934 – 4.02.1997)- koduloolane, pedagoog, Jalase külaelu arendaja. Sündis Jalase külas.

Koostas algklasside koduloolugemikke ja töövihikuid. Avaldas erialaseid artikleid ja mahuka uurimistöö „Jalase küla aja ja looduse lood” (1997, koos Ülle Tamlaga). Eesti Taassünni auhind 1993 Jalase külakaitseala loomise ja küla kultuurilise taaselustamise eest.

Aino Valgma teosed e-kataloogis ESTER

Valton, Arvo, kod-nimi Arvo Vallikivi (14.12.1935) – kirjanik, luuletaja, stsenarist, tõlkija. Sündis Märjamaal ettevõtja peres. Õppis 1943-49 Märjamaa algkoolis.

Avaldanud novelle,luuletusi, romaane, publitsistikat, kirjutanud filmistsenaariume, näidendeid. Tema lapsepõlvemälestusi Märjamaast saab lugeda Ilmar Palli raamatus „Kodukohalood : rännakud Eesti kultuuriinimeste lapsepõlve „ (2013).

 

Arvo Valtoni teosed e-kataloogis ESTER

Vangonen, Veikko (29.10.1964) – sündis Raplas, lõpetas 1983 Rapla Keskkooli.

Jutustusi ja luulet on avaldatud ajakirjanduses ning Raplamaa harrastusluuletajate kogus „Üks väike luulevihik“ (1999). Avaldanud ulmejuttude kogumiku „Ülestõusjad“ (2002).

 

 

 

Vardi, Sophia vt. Lepp, Marta Sophia

 

Vare, Vello, enne nime eestistamist Arseni Ušatski (04.041923–19.10.2007) – sõjaväelane. Sündis Käru valla Pärniku küla Jaanimäe asundustalus. Õppis Käru Algkoolis 1931-1936.

Avaldanud 2-osalise autobiograafia „Jälgi tallatud radadelt : ühe elu kroonika“ (2003). Toimetanud eesti sõjandusterminoloogia sõnastikke.

Vello Vare teosed e-kataloogis ESTER

 

Vatmann, Kati Saara vt. Murutar, Kati

 

Veesalu-Rand, Merle – lõpetas 1995 Rapla Vesiroosi Gümnaasiumi.

Avaldanud raamatud „Pisinikerdajad“ (2007), „Pudelikorjaja käsiraamat“ (2011).

Merle Veesalu-Ranna teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

Veetamm, Elmar (05.06.1909-20.06.1994) – Järvakandist pärit Kaiu kooliõpetaja.

Ilmunud uurimus “Kaiu sõnas ja pildis” (1936).

Teos e-kataloogis ESTER

 

Vetemaa, Enn (20.06.1936-28.03.2017) – kirjanik. Lipal asub Vetemaa vanavanemate talu, mis on kirjaniku suvekoduks. Seal on kirjutatud ka mõned tema raamatud („Ristirahvas“, „Krati nimi on Peetrus“ jt.) Tema lapsepõlvemälestusi Raikküla mailt ning kokkupuuteist Uku Masinguga saab lugeda Ilmar Palli raamatus „Kodukohalood : rännakud Eesti kultuuriinimeste lapsepõlve „ (2013).

Enn Vetemaa teosed e-kataloogis ESTER

 

Viikberg, Jüri (10.09.1953) – keeleteadlane. Sündis Raplas, lõpetas 1971 Rapla Keskkooli. 1976-78 töötas Juuru Keskkoolis õpetajana.

Uurinud eesti murdeid ja keelesuhteid. Koostanud mitmeid väljaandeid nt. „Eesti rahvaste raamat“ (1999), „Eestlased ja eesti keel välismaal“ (2010), „Anekdoodiraamat“ (1997) jt.

Jüri Viikbergi teosed e-kataloogis ESTER

 

Viitar, Aili (9.12.1904-12.07.2000) – õpetaja. Sündis Tolli külas. Lapse- ja koolipõlv möödus Märjamaal. Pärast Siberi-aastaid (1949-57) oli õpetaja Ohekatku algkoolis, hiljem Kehtnas ja Lelles.

Avaldanud mälestusteraamatu „Siberi-raamat“ (1990), romaani „Kummelimuru“ (1993), pikem jutustus „Isatud“ ilmus järjeloona ajalehes Nädaline (1995).

Aili Viitari teosed e-kataloogis ESTER

 

Vilde, Eduard (4.03.1865-26.12.1933) – kirjanik. Oma romaani „Mahtra sõda“ (1902) tarvis käis ta 1901. aasta oktoobris-novembris Juurus materjali kogumas – käis läbi ülestõusuga seotud paigad, küsitles inimesi.

Eduard Vilde teosed e-kataloogis ESTER

 

 

 

Vooglaid, Ülo ( 29.08.1935) – sotsiaalteadlane, poliitik, filosoof. Elab Kohila valla Pukamäe külas. 1986-89 oli Pirgu Arenduskeskuse juhataja.

Avaldanud mälestusteraamatu „Vanaisa“ (2011) ja arvukalt haridus- ja juhtimisalaseid artikleid ning raamatuid. Ivar Tröner on koostanud Vooglaiu mõtetest, mõtisklustest ja eluloolistest fragmentidest raamatu “Aeg ja vaim : mõtteid ja arutlusi” (2015).

Ülo Vooglaidi teosed e-kataloogis ESTER

 

Väljamäe, Kaarel B (15.06.1981)– kirjanik. Sündis Kohilas, õppis Kohila Gümnaasiumis.

Avaldanud luulekogud „Sent” (2006), „Suur mees juba” (2012), “Kohvi kõrvale” (2015). Tema tekstidel põhinev monolavastus „Suur mees juba” etendus 2010. a Linnateatris. Ajakirja Looming preemia laureaat (2010).

Väljamäe teosed e-kataloogis ESTER

Väljamäe blogi

Õ

Õitspuu, Ain – sündinud-kasvanud Vahastu kunagises Määrissoo külas.

Koostanud raamatu „Teateid Vahastust ja vahastlastest 1925-1939“ (2012) ja Edur Roosalu käsikirjalise materjali põhjal “Terakesi mälestussalvest :Taga-Põlliku küla lugu” (2013)

Ain Õitspuu tööd e-kataloogis ESTER

 

Õun, Arnold (1922-2005) – Elas Rapla valla Raka külas.

Avaldanud autobiograafilise romaani „Metsõun“ (2004), milles jutustab oma sõjajärgsest 20aastasest varjuelust.

Arnold Õuna teos e-kataloogis ESTER

Postimehe artikkel Arnold Õuna seiklusrikkast elust

 

Õunapuu, Ervin (30.07.1956) – kirjanik, kunstnik. Sündis Kärus. Meeli Õunapuu poeg. Õppis 1963-67 Käru algkoolis, 1967-74 Rapla keskkoolis.

Avaldanud näidendeid, romaane, novelle. Tema lapsepõlvemälestusi Kärust saab lugeda Ilmar Palli raamatus „Kodukohalood : rännakud Eesti kultuuriinimeste lapsepõlve” (2013).

Ervin Õunapuu teosed e-kataloogis ESTER

 

Õunapuu, Meeli (6.12.1934) – õpetaja, harrastusluuletaja. Ervin Õunapuu ema. Töötas õpetajana Kärus, 1967-1970 juhatajana Alu Algkoolis, 1970-1982 haridusosakonna inspektorina Raplas, 1982-1992 õppealajuhatajana Juuru Keskkoolis.

Avaldanud luulekogud „Sinust ja minust“ (1993), „Mööda teid ja radu“ (1994), „Ühe päikese all“ (2004), „Aastad täis vaimsust“ (2008).

Meeli Õunapuu teosed e-kataloogis ESTER

 

Õunapuu, Virve (27.05.1956) – õpetaja, muuseumitöötaja. Sündis Pärnus. Töötas Hagudis ja Kohilas õpetajana, Hageri lasteaed-algkoolis juhatajana, 2009. aastast Hageri muuseumi juhataja. Hageri haridusseltsi taasasutaja.

Koostanud lastele mõeldud koduloolise värviraamatu „Hageri lood“ (2005)

 

 

 

Teisi Raplamaa kajastusi kirjanduses:

Matthias Johann Eisen. Rapla ja Tallinna tondid. (1914)

Raivo Kask “Lendur : tööl all- ja ülalpool pilvi : mälestusi lenduriks õppimisest, lendamisest Aeroflotis ja Estonian Airis ning lennundusest üldse” (2016)

Autori mälestusi õpingutest Härgla 7-klassilises koolis (1949-1956) ja Rapla Keskkoolis (1956-1960) lk. 15-31

Madis Kõiv„Suvi Pääbul ja kinnijooks Raplas“ (2009)

Autori mälestusi Raplast, kuhu ta sattus teismelisena koos perega 1944. aasta suvel pagedes sõja eest – lk. 263-342.

Ado Köögardal „Väljasõidud Eestis : Keila kirikuõpetaja päevapilte ja reisimärkmeid 1924-1938“ (2009)

„Varbola teekond 30.05.1924“ lk. 7-11

„Raplas 14.12.1924“ lk. 33-35

Valve-Regina Liivar„Kodutütar läbi aja“ (2014) – autori lapsepõlvemälestused Kädva külast, sealsest vanavanematele kuulunud Raudsepa talust ja Kädva algkoolist lk. 9-12, 21-30.

Margit Mõistlik„On raske vaikida ja laulda mul : Artur Alliksaare elust“ (2011) – Alliksaar Rapla raudteejaamas lk. 60-61.

Aavo Ürgsoo ( pseudonüüm Anti Ainik ) kirjeldab põgusalt Rapla lahingut 1941. aastal oma raamatus “Lend leeki. 2. raamat : üks moodne käekäik”( 1958, Toronto ) lk. 13-20.